Kadrowanie

Czyli co zrobić ze zdjęciami, które nie pasują do formatów opisanych na stronie?

Zdjęcia zostaną przed wykonaniem odbitek dostosowane do proporcji papieru (wykadrowane).


Aplikacja
 umożliwia wybór trzech sposobów dostosowania:
Całe Zdjęcie, Wypełniony Papier i Biała Ramka.

Mobirise

Całe zdjęcie

Zdjęcie nie zostanie przycięte. Zostanie umieszczone 'w
centrum papieru.’ Oznacza to, że całość zdjęcia będzie
widoczna, ale po bokach (lub u góry / na dole) reszta
przestrzeni dopasowanej do formatu będzie wypełniona
białą przestrzenią – zdjęcie będzie miało paseczki.

Mobirise

Wypełnienie

Gdy zdjęcie jest za długie w którymkolwiek wymiarze, a w
zbędnej przestrzeni po bokach nie ma znaczącej treści –
zdjęcie można przyciąć. Boki zostaną usunięte, a całość
papieru zostanie 
wypełniona ’centrum’ zdjęcia.

Zdjęcie obok było za szerokie – wszystko przed i za białymi
liniami zostałoby wycięte; wydrukowany byłby wyłącznie
środek.

Mobirise

Ramka

Czasem zdjęcia mogą być bardzo małej rozdzielczości i
rozciąganie ich dałoby brzydki rezultat. 

Ramki są też używane do kadrowania, gdy proporcje zdjęcia
są inne niż papieru, na którym będzie ono wydrukowane.